28 tomów, ENCYKLOPEDIA, Denis Diderot, Paryż, 1751-1780 r.

Encyclopédie (Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers – encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł) – encyklopedia wydawana we Francji w latach 1751–1766, a z późniejszymi suplementami i wydaniami poprawionymi – w 1772, 1777 i 1780.

Jest to pierwsze wydanie, czyli jeden z 4000 wydrukowanych kompletów.

Całość obejmuje 28 tomów.

Więcej szczegółów


50 000 zł tax incl.

Podstawowa część jest w komplecie, czyli 17 tomów. Tom I i II z 1751r. Tom III z 1753r. Tom IV z 1754r. Tom V z 1755r. Tom VI z 1756r. Tom VII z 1757r. Tomy od VIII do XVII z 1765r.

Jest 6 tomów grafik. Tom I z 1762r. Tom II, 1 księga z 1763r. Tom V z 1767r. Tom IX z 1771r. Tom X i ostatni XI z 1772r.

Do tego jest suplement Tom II z 1776r. Tom III i IV z 1777r.

Ostatnią część stanowią tzw. Table, Tom I i II z 1780r. 

Brak: jednego tomu suplementu i sześciu tomów grafik.

Głównym redaktorem był słynny pisarz, krytyk, filozof Denis Diderot (1713-1784) a encykolopedia powstała we współpracy z wieloma naukowcami m. in. d'Alambertem, Monteskiuszem, Wolterem.

Stan zachowania: zadowalający, do konserwacji, szczególnej opieki wymaga suplement ze względu na uszkodzone grzbiety.