Naczynia: patery, wazony, itp.Znaleziono 70 przedmioty.